índex

Proves d’accés a l’EASD Ondara

1. Requisits
1.1. Requisits pels CFGM
1.2. Requisits pels CFGS
1.3. Requisits pels Estudis Superiors de Disseny (EEES)

2. Dates de proves, preinscripcions i matrícules
2.1. Dates pels CFGM
2.2. Dates pels CFGS
2.3. Dates pels Estudis Superiors de Disseny (EEES)
2.4. Dates pel Batxillerat d’Arts

3. Mostres de proves d’accés
3.1. Proves pels CFGM
3.2. Proves pels CFGS
3.3. Proves pels Estudis Superiors de Disseny (EEES)

Advertisements